PIXUM

Auto Review - - REPORTAGE -

De fo­to’s van de Hyun­dai i30 N TCR die we voor de­ze shoot ge­bruik­ten, zijn af­kom­stig van on­ze vas­te part­ner Pixum. Bij hen kun je te­recht voor af­druk­ken van je mooi­ste fo­to’s. Je kunt kie­zen uit tien­tal­len for­ma­ten en on­der­gron­den. Ook kun je fo­to’s la­ten af­druk­ken op be­kers, wens­kaar­ten, ka­len­ders en tal van an­de­re ob­jec­ten. Kijk voor meer in­for­ma­tie of plaats je be­stel­ling op www.pixum.nl. In de bij­schrif­ten bij de fo­to’s staan de ge­ge­vens en prij­zen van de ge­bruik­te af­druk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.