CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

La­ten we het rij­tje in al­fa­be­ti­sche volg­or­de af­lo­pen en be­gin­nen bij de Au­di Q2. Op de ver­schil­len­de teston­der­de­len boekt hij con­se­quent twee­de plaat­sen, scoort hij met zijn kor­te remwegen en maakt hij de bes­te kwa­li­teits­in­druk. Maar dan komt het kostenplaatje ter spra­ke en valt hij met zijn ho­ge aan­schaf­prijs keihard door de mand. De Cit­ro­ën C3 Air­cross heeft de grootste kof­fer­ruim­te, maar kan ver­der niet mee­ko­men in de­ze test. Hij moet het dan ook voor­al van zijn gui­ti­ge ui­ter­lijk en rijke stan­daard­uit­rus­ting heb­ben. De Hyun­dai Ko­na is zelfs nog com­ple­ter, maar daar­voor be­taal je wel een lie­ve duit. Aan boord vindt ie­der­een snel de weg, maar de mo­tor komt in de Kia Sto­nic veel be­ter uit de verf. De­ze au­to is zo­wel qua prijs als qua rij­ei­gen­schap­pen erg scherp, maar voor­al dat laat­ste wordt lang niet door ie­der­een ge­waar­deerd. Voor de Maz­da CX-3 heb­ben wij gro­te waar­de­ring, en dan voor­al van­we­ge de fij­ne mo­tor. De­ze au­to be­wijst dat er nog geen drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor be­staat die kan tip­pen aan een gro­te at­mos­fe­ri­sche vier­ci­lin­der. De Opel staat op het­zelf­de plat­form als de Cit­ro­ën C3 Air­cross en heeft een ver­ge­lijk­ba­re ruim­te, maar trekt ver­der zijn ei­gen plan. En met suc­ces, want de Opel is een vlot­te en com­pleet uit­ge­rus­te au­to. Seat biedt met de Aro­na ech­ter het aan­trek­ke­lijk­ste to­taal­pak­ket. Op elk teston­der­deel meldt de com­pac­te Spaan­se suv zich in de voor­hoe­de. Net als de Volks­wa­gen T-Roc ove­ri­gens, maar die is nét iets­je spor­tie­ver af­ge­stemd en ook net dat beet­je duur­der, waar­door hij on­der de streep naar het twee­de plan ver­we­zen wordt. De Seat Aro­na wint de­ze test.

Op elk teston­der­deel meldt de com­pac­te Spaan­se suv zich in de voor­hoe­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.