Pe­ter Hu­jar - Speed of li­fe

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Een groot re­tro­spec­tief van meer dan hon­derd vin­ta­ge fo­to­wer­ken die Pe­ter Hu­jar (1934-1987) maak­te van­af mid­den ja­ren vijf­tig tot aan zijn vroe­ge dood in 1987. De Ame­ri­kaan­se fo­to­graaf start­te zijn car­ri­è­re in de ja­ren 50 als com­mer­ci­eel fo­to­graaf, maar werd ver­vol­gens on­der­deel van de groep kun­ste­naars, dich­ters en mu­zi­kan­ten die in de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig de New York­se un­der­ground kunstsce­ne vorm­den. Zijn por­tret­ten van de vaak ex­tra­va­gan­te ty­pes uit de ex­tre­me kunst- en uit­gaans­we­reld in Man­hat­tan, als­ook zijn foto’s van die­ren en land­schap­pen ken­mer­ken zich door een zorg­vul­di­ge be­na­de­ring en so­be­re com­po­si­tie.

Van 17 ju­ni t/m 15 ok­to­ber

Fo­to­mu­se­um Den Haag

www.fo­to­mu­se­um­den­haag.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.