Va­kan­tie­fo­to­wed­strijd

Stuur je mooi­ste va­kan­tie­fo­to of an­de­re foto met als the­ma vakantie en maak kans op mooie prij­zen!

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

In­druk­wek­ken­de pa­no­ra­ma’s van berg­land­schap­pen, vro­lij­ke foto’s van de fa­mi­lie aan het strand of op een ter­ras­je, stad­sen ar­chi­tec­tuur­fo­to’s op exo­ti­sche lo­ca­ties, pak­ken­de straat­fo­to’s in stad­jes en dorp­jes in den vreem­de, prach­ti­ge die­ren­fo­to’s van tij­dens de sa­fa­ri­tocht – wat is een betere tijd om foto’s te ma­ken dan de vakantie? Als je een pas­sie hebt voor fotografie, is de vakantie een wal­hal­la van fo­to­ge­nie­ke mo­men­ten.

Ben je met mooie foto’s te­rug­ge­ko­men van vakantie, of ga je mis­schien nog op vakantie en ligt je camera bo­ven­op in je reis­tas? Stuur je mooi­ste foto dan op naar www.foto-groep.nl en maak kans op ge­wel­di­ge prij­zen. Maar ook als je niet echt op vakantie gaat maar wel een foto weet te ma­ken die qua on­der­werp en/of sfeer een en al vakantie ademt, maak je ze­ker kans!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.