COM­PAC­TE KRACHTPATSER

Bres­ser BRT-200B Stu­dio Flits­set 2x 200W

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

De Bres­ser BRT-200B set is een zeer com­pac­te en krach­ti­ge stu­dioflits­set met een va­ri­a­bel in­stel­baar flits­ver­mo­gen van 1/16 tot vol ver­mo­gen van maar liefst 200 watt per se­con­de. De flit­ser heeft een Bo­wens-S ba­jo­net aan­slui­ting, zo­dat je een groot aan­tal stan­daard ac­ces­soi­res van Bres­ser op de BRT-200B kunt ge­brui­ken. Dank­zij de snel­le op­laad­tijd van 0,5 tot 1,8 se­con­de is de flit­ser snel ge­reed om te flit­sen. De be­hui­zing is bij­zon­der de­ge­lijk en hij heeft een 75W ha­lo­geen in­stel­lamp. De ach­ter­zij­de van de BRT-200B is voor­zien van een over­zich­te­lijk con­tro­le­pa­neel en een spe­ci­a­le be­scher­ming zorgt er­voor dat de flit­ser bij lang ge­bruik niet over­ver­hit raakt. De in­stel­lin­gen kun­nen een­vou­dig en snel aan­ge­past wor­den via de tip­toets­be­die­ning. De Bres­ser BRT-200B Stu­dio Flits­set is ge­schikt voor on­der an­de­re pro­duct- en por­tret­fo­to­gra­fie.

per set Prijs: 199 eu­ro www.fo­lux.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.