Een vi­deo in je boek?!

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Je kunt na­tuur­lijk geen vi­deo’s af­spe­len op pa­pier, maar Pixum biedt toch ver­schil­len­de ma­nie­ren om een vi­deo in je fo­to­boek te ver­wer­ken. Zo kun je in­di­vi­du­e­le beel­den uit een vi­deo toe­voe­gen. Daar­naast kun je in het boek een QR-co­de la­ten af­druk­ken die naar een on­li­ne vi­deo ver­wijst. Scan de QR-co­de met een smartpho­ne of ta­blet en je kunt de vi­deo be­kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.