Sto­ren­de ele­men­ten ver­wij­de­ren

CHIP FOTO Magazine - - Bruidsfotografie -

Heel lich­te kleu­ren op de ach­ter­grond of fel­le licht­weer­spie­ge­lin­gen op het kerk­raam val­len meest­al als eer­ste op. Het is be­lang­rijk om de­ze sto­ren­de ele­men­ten in Pho­to­shop te ver­wij­de­ren, zo­dat de blik van de toe­schou­wer naar het mo­del wordt ge­leid. Ge­bruik hier voor het ge­reed­schap Re­pa­ra­tie. Kies de op­tie Bron en mar­keer ver­vol­gens het over­be­lich­te ge­deel­te. Se­lec­teer door de muis­knop in­ge­drukt te hou­den een don­ker­der ge­deel­te in het raam. Ver­vol­gens zal Pho­to­shop de bei­de ge­deel­tes au­to­ma­tisch over el­kaar heen ko­pie­ren. Even­tu­eel kun je ook het Kloon­stem­pel ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.