6 Wit­te ach­ter­grond met Ni­veaus

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

We kij­ken ook nog even naar de be­lich­ting, kleur en scherp­te. Maak eerst een aan­pas­sings­laag Ni­veaus via de knop in het La­gen­pa­let. Bij de­ze voor­beeld­fo­to kun je de be­lich­ting heel ge­mak­ke­lijk her­stel­len. Neem het wit­te pi­pet­je en klik op een punt in de ach­ter­grond dat wit zou moe­ten zijn. Pho­to­shop her­stelt nu au­to­ma­tisch de be­lich­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.