Ei­zo Co­lorEd­ge CG248-4K

ca. 2300 eu­ro • 3840 x 2160 pixels • 24 inch

CHIP FOTO Magazine - - Test: Monitoren -

Een van de beste mo­ni­to­ren die we ooit in ons test­lab heb­ben ge­had is dit scherm van Ei­zo, dat beeld­be­wer­kers en fo­to­gra­fen dan ook heel wat te bie­den heeft. De CG248-4K heeft – de naam zegt het al – een 4K re­so­lu­tie, en dat op een scherm van toch maar 24 inch. Dat be­te­kent dat je een ex­treem scherp beeld krijgt. De kleur­ruim­te is voor­tref­fe­lijk en de weer­ga­ve erg neu­traal. Ty­pisch voor Ei­zo zijn de uit­ge­brei­de aan­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den met het in­ge­bouw­de ka­li­bra­tie­ap­pa­raat. Ook wordt er een licht­kap mee­ge­le­verd. Het stroom­ver­bruik is wel aan de ho­ge kant, met 61 watt.

Ei­zo heeft een ka­li­bra­tie­ap­pa­raat voor het uit­ge­brei­de kleur­ma­na­ge­ment in­ge­bouwd. De USB-aan­slui­tin­gen zijn van­af de voor­kant niet heel goed te be­rei­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.