Le­zers­fo­to’s

De Over­steek in Nij­me­gen

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

De mooi­ste foto’s in­ge­zon­den door le­zers.

In een tijd waar­in wij in Ne­der­land ver­wor­ven vrij­he­den heel nor­maal vin­den denk ik te­rug aan hen die zich daar­voor heb­ben in­ge­zet. Zo heb ik on­langs de Over­steek in Nij­me­gen be­zocht. Het is nau­we­lijks voor te stel­len hoe jon­ge man­nen op de­ze plek zo in­tens ge­voch­ten heb­ben. Met open mond stond ik ’s avonds on­der de brug te kij­ken naar de brug, de lam­pen, de re­flec­tie in het wa­ter, ge­nie­tend van de rust en de mooie ste­rie­le lucht. Dat heb ik vast­ge­legd door met mijn ca­me­ra een laag stand­punt te kie­zen zo­dat de on­der­kant van de brug, en de re­flec­tie in het wa­ter, de vorm van een open mond krijgt.

Ca­non 6D MK II met Ca­non 16-35 f/4L IS USM | f14 | 30 s | iso 160

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.