De re­dac­tie

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Na zich te heb­ben be­kwaamd in Pho­to­shop pakt Kris­tel haar ou­de hob­by (maar nieu­we ca­me­ra) weer op, om te gaan schrij­ven over één van de mooi­ste hob­by’s ter we­reld. Ver­trouw­de vas­te kracht in de re­dac­tie van CHIP FOTO ma­ga­zi­ne: hij is er al van­af de eer­ste uit­ga­ve bij be­trok­ken. De­ze fo­to­gra­fi­eex­pert is gek op de ver­ha­len ach­ter foto’s. Ver­za­mel­de bij­na al­le spie­gel­re­flexen uit de Mi­nol­ta X-se­rie en kocht als eer­ste di­gi­ta­le ca­me­ra een Ni­kon Cool­pix 990. In­mid­dels is hij weer he­le­maal te­vre­den met zijn di­gi­ta­le spie­gel­re­flex­ca­me­ra’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.