HAAL HET DICHT­BIJ

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Met een clo­se-up­fil­ter haal je je on­der­werp heel ge­mak­ke­lijk dich­ter­bij. Het is een goedkoop al­ter­na­tief voor het ma­croob­jec­tief dat je ook nog eens ge­mak­ke­lijk mee­neemt. Je schroeft het fil­ter voor op je stan­daard­lens zo­dat je het on­der­werp veel dich­ter kunt be­na­de­ren dan zon­der fil­ters. Kies bij­voor­beeld het 250D 49/52mm Clo­seup +4 fil­ter dat is ge­maakt van spe­ci­aal achro­ma­tisch glas. De scherp­te is uit­ste­kend, er is geen ver­te­ke­ning aan­we­zig. Geen kwa­li­teits­ver­lies, en je ver­liest geen licht. Per­fect dus!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.