Flit­ser los van de ca­me­ra

CHIP FOTO Magazine - - Flitsen -

Niet ie­de­re op­zet­flit­ser kan zo­maar los van de ca­me­ra wer­ken. Soms heb je een trig­ger­sys­teem (ra­dio­zend- en ont­vang­sys­teem) no­dig om een ver­bin­ding tot stand te bren­gen tus­sen de ca­me­ra en de flit­ser. Een goedkoop trig­ger­sys­teem is de RF-603 II van Yong­nuo. Dit sys­teem werkt met de mees­te flit­sers, via de stan­daard flits­schoen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.