Stap voor stap: be­lich­ting goed in ba­lans

Zo vind je de juis­te in­stel­lin­gen met een beet­je hulp van je ca­me­ra.

CHIP FOTO Magazine - - De M-stand -

De be­lich­tings­schaal werkt heel een­vou­dig: gaat het wij­zer­tje een stap­je naar links of rechts, dan ver­an­dert de be­lich­ting van je foto met

1⁄3 stop. Dat kun je cor­ri­ge­ren door een pa­ra­me­ter aan te pas­sen: het dia­frag­ma, de slui­ter­tijd of de iso-waar­de.

De ca­me­ra staat nu in­ge­steld op een slui­ter­tijd van 1/50 se­con­de, dia­frag­ma f8 en iso 3200. Het on­der­werp is hier­voor ech­ter iets te don­ker, wat je kunt zien aan het pijl­j­te bij -1. Je foto wordt nu on­der­be­licht. Er zijn drie ma­nie­ren om hier iets aan...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.