Een gif­je ma­ken

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Als je te­vre­den bent ga je naar Be­stand> Ex­por­te­ren> Op­slaan voor web. Zet hier de be­stands­soort op gif en de kleu­ren op 256. De op­ti­ma­le in­stel­lin­gen kun­nen ver­schil­len per af­beel­ding, maar hier wer­ken Adap­tief (Adap­ti­ve) en Dif­fu­sie (Dif­fu­si­on) goed. Het is be­lang­rijk om rechts on­der­in het ven­ster de Her­ha­lings­op­ties (Loo­ping op­ti­ons) op Al­tijd (Fo­re­ver) te zet­ten, an­ders speelt de animatie maar één keer af en dan stopt hij. Klik op Op­slaan (Sa­ve) en ge­niet van je nieu­we ci­ne­ma­g­raph!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.