Cir­cus lo­ve – Les Pê­cheurs de Rê­ves

Stép­ha­nie Gen­got­ti, Ita­lië (on­der)

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s -

Het rei­zen­de cir­cus raakt steeds meer uit de mo­de. Dat zou kun­nen ko­men om­dat die nog im­mer een kern­waar­de met zich mee­draagt, die in de­ze tech­no­lo­gi­sche tij­den wat naar de ach­ter­grond is ge­raakt: men­se­lijk­heid. De Ita­li­aan­se fo­to­gra­fe Stép­ha­nie Gen­got­ti volg­de het cir­cus Les Pê­cheurs de Rê­ves (De dro­men­van­gers) en leg­de het ge­luk­ki­ge, maar har­de le­ven vast van Flo­ren­ce en Vin­cent en hun kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.