Gar­den of De­light

Nick Han­nes, Bel­gië (rechts)

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s -

Met zijn fo­to­se­rie ‘Gar­den of De­light’ werd de Bel­gi­sche fo­to­graaf win­naar van de Zeiss Pho­to­grap­hy Award 2018. In de­ze se­rie do­cu­men­teert hij de toe­ris­ten­in­du­strie in Du­bai. Het le­vert te­ge­lij­ker­tijd een sur­re­ëel en kunst­zin­nig beeld op. In een uit ijs op­ge­trok­ken bar drin­ken Sa­oe­di­sche toe­ris­ten een be­ker war­me cho­co­la­de­melk en op een drij­ven­de vil­la (in­clu­sief on­der­wa­ter­slaap­ka­mer) word je door de but­ler op­ge­wacht. Vol­gens de fo­to­graaf to­nen zijn fo­to’s de snel­le dy­na­miek van een op winst be­lus­te sa­men­le­ving.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.