Am­ster­dam voor het voor­bij is Fo­to’s van Dolf Tous­saint

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

De Am­ster­dam­se fo­to­graaf Dolf Tous­saint (1924-2017) zwierf van­af de ja­ren zes­tig met zijn ca­me­ra door de stra­ten van Am­ster­dam en bracht de in­wo­ners op spre­ken­de wij­ze in beeld. Zon­der te ro­man­ti­se­ren en met hu­mor fo­to­gra­feer­de hij kin­de­ren op straat, kroeg­lo­pers en ar­bei­ders. Het re­sul­taat is een enor­me ver­za­me­ling fo­to’s en ne­ga­tie­ven, die sinds 2017 door het Stads­ar­chief Am­ster­dam wor­den be­waard. De waar­de­vol­le col­lec­tie van de ja­ren vijf­tig tot cir­ca 2000 biedt een veel­zij­dig beeld van Am­ster­dam in de twee­de helft van de twin­tig­ste eeuw. De ten­toon­stel­ling Am­ster­dam voor het voor­bij is, brengt een se­lec­tie van beel­den bij­een van eind ja­ren vijf­tig tot me­dio ja­ren tach­tig. Een unie­ke ten­toon­stel­ling van een ei­gen­zin­ni­ge fo­to­graaf, in een al even bijzondere pe­ri­o­de van de Am­ster­dam­se ge­schie­de­nis.

t/m 4 no­vem­ber 2018 Stads­ar­chief, Am­ster­dam

www.am­ster­dam.nl/stads­ar­chief/

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.