Maak de mooi­ste smartpho­ne­fo­to’s Black Eye HD com­bo met tri­pod

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Wil je geen zwa­re ap­pa­ra­tuur mee­ne­men op va­kan­tie? Ge­bruik dan de smartpho­ne­len­zen van Black Eye. De­ze trans­for­me­ren de lens van je smartphone in een ho­ge kwa­li­teit groot­hoek-, ma­cro- of te­le­lens. Je hoeft de lens al­leen maar te be­ves­ti­gen met het han­di­ge clip-on sys­teem en je kunt aan de slag. Zo kom je ook zon­der spie­gel­re­flex­ca­me­ra thuis met prach­ti­ge va­kan­tie­fo­to’s.

Voor op reis is met na­me de HD com­bo met tri­pod ide­aal. Dit is een com­bi­na­tie van een HD groot­hoek- en ma­cro­lens. Met de HD groot­hoek­lens, die een beeld­hoek heeft van 160 gra­den, breng je land­schap­pen scherp en ge­de­tail­leerd in beeld. Maak je lie­ver spec­ta­cu­lai­re clo­se-ups? Dan ge­bruik je de HD ma­cro­lens, met een 15x ver­gro­ting. De mee­ge­le­ver­de tri­pod is ook te ge­brui­ken als sel­fiestick. Han­dig voor vlogs, maar ook voor het ma­ken van sel­fies of groeps­fo­to’s!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.