Nest Pro­fes­si­o­neel Sta­tief NT-6294AK + Bal­hoofd

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Het Nest Pro­fes­si­o­neel Sta­tief NT-6294AK + Bal­hoofd is een pro­fes­si­o­neel alu­mi­ni­um sta­tief. In te­gen­stel­ling tot tra­di­ti­o­ne­le sta­tie­ven is de Nest ge­fa­bri­ceerd met het nieuw­ste CNC-pro­ces. Dat be­te­kent dat de on­der­de­len uit één stuk alu­mi­ni­um zijn ge­maakt. Dit zorgt voor een be­te­re pas­vorm van de on­der­de­len en voor een be­te­re sterk­te en sta­bi­li­teit. De Nest NT 6294AK heeft een ge­ïn­te­greer­de mo­no­pod die ge­mak­ke­lijk los te kop­pe­len is. Het ge­pa­ten­teer­de QLS loc­king sys­teem zorgt voor een snel­le hoog­te- en hoek­ver­stel­ling van de po­ten. Daar­naast is de Nest NT-6294AK voor­zien van een stijl­vol­le blau­we coa­ting en een op­hang­haak met spring­veer om de ca­me­ra­tas of an­de­re items aan op te han­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.