Fij­ne de­tails bij klei­ne sen­sors

CHIP FOTO Magazine - - Systeemcamera Vs. Smartphone -

Bij fij­ne struc­tu­ren blijkt de beeld­sen­sor van de smartphone nog­al be­perkt. De dslm (links) geeft het sta­len ras­ter van het Grand Pa­lais scherp weer, maar in de smartphone-fo­to zie je dui­de­lij­ke kleu­raf­wij­kin­gen en kleur­zwe­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.