Slecht licht

CHIP FOTO Magazine - - Systeemcamera Vs. Smartphone -

Bij slech­te licht­om­stan­dig­he­den ge­brui­ken mo­der­ne smartpho­nes een han­dig truc­je: in plaats van de be­lich­tings­tijd te ver­ho­gen, wor­den er meer­de­re fo­to’s ge­no­men en sa­men­ge­voegd tot één fo­to. Links zie je de smartphone-fo­to, rechts die van de dslm met een lan­ge be­lich­tings­tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.