Tip

CHIP FOTO Magazine - - Optische Kunst -

Ge­bruik bij dit soort fo­to’s bij voor­keur een sta­tief en werk met de Li­ve-View mo­dus. Ge­bruik ook een zelf­ont­span­ner die je op 10 se­con­den kunt in­stel­len. Op de­ze ma­nier weet je ze­ker dat je scher­pe re­sul­ta­ten krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.