01 Eer­ste ver­an­de­rin­gen

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Wan­neer je het RAW-be­stand in Pho­to­shop opent, ver­schijnt au­to­ma­tisch het Ca­me­ra

Raw-scherm. Je ziet di­rect het tab­blad Stan­daard met al­le be­lang­rij­ke re­ge­laars. Laat de Wit­ba­lans op Als op­na­me staan, maar zet de waar­de van Con­trast op +50. Ver­vol­gens zet je de re­ge­laar Be­lich­ting op +0,6.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.