04 Kleur­zwe­men ver­wij­de­ren

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Klik op het ver­groot­glas en zoom in op de lin­ker berg­top. Ac­ti­veer nu on­der het his­to­gram het tab­blad Lens­cor­rec­ties. Daar vind je op het sub-tab­blad Pro­fiel de op­ties Kleu­raf­wij­king ver­wij­de­ren en Cor­rec­ties pro­fiel in­scha­ke­len, die je ac­ti­veert. Zoom ver­vol­gens te­rug naar het to­taal­beeld.

voor

na

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.