Kloon­stem­pel

Haal on­ge­wens­te wan­de­laars uit je fo­to’s.

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Per­so­nen die door het beeld lo­pen kun je in Pho­to­shop een­vou­dig ver­wij­de­ren. Cre­ëer om te be­gin­nen een nieu­we le­ge laag. In de­ze ex­tra laag kun je rus­tig ex­pe­ri­men­te­ren zon­der de fo­to te be­scha­di­gen. Houd de Alt-toets in­ge­drukt en klik op een vrij ge­deel­te in de fo­to. Sleep nu de muis over de sto­ren­de fac­tor tot de­ze ver­dwe­nen is. Fout­jes maak je een­vou­dig on­ge­daan met Ctrl+Z.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.