Ef­fect toe­voe­gen

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Klik weer op Af­beel­ding en dan op Be­re­ke­nen. Ge­bruik de in­stel­lin­gen van stap 4, maar scha­kel nu de op­tie Om­ke­ren in. Klik ver­vol­gens op OK. Zo kies je don­ke­re grijstrap­pen uit. Ook hier moet je de han­de­ling meer­de­re ke­ren uit­voe­ren. In dit voor­beeld was het we­der­om drie keer in to­taal. Ge­bruik el­ke keer de op­tie Om­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.