Ama­zonBa­sics Reis­sta­tief Car­bon

CHIP FOTO Magazine - - Test: Reisstatieven -

Het Car­bon-sta­tief uit de Ama­zon Ba­sics-reeks hoort met 71 eu­ro tot de voor­de­lig­ste sta­tie­ven in de test. Hoe­wel hij op het eer­ste ge­zicht niet de bes­te uit­stra­ling heeft, heeft hij wel twee voor­de­len die tij­dens lan­ge rei­zen han­dig kun­nen zijn. Het sta­tief is na­me­lijk in­ge­klapt maar 31,5 cen­ti­me­ter lang en weegt, in­clu­sief bal­hoofd, maar zo’n 1,1 ki­lo. Daar­mee is het het licht­ste én klein­ste sta­tief in de test. He­laas staat hij door de dun­ne poot­jes niet zo sta­biel als de wat duur­de­re deel­ne­mers in de test. Daar­om ra­den we aan om de uit­schuif­ba­re mid­den­ko­lom in­ge­scho­ven te la­ten. De werk­hoog­te is dan wel maar 110 cen­ti­me­ter. Met uit­ge­scho­ven mid­den­ko­lom is dat 134,5 cen­ti­me­ter, maar dat maakt hem min­der sta­biel. licht, klein pak­ket, voor­de­lig, ge­wicht­ha­ken, op­berg­tas.

uit­stra­ling, in­sta­bi­li­teit bij wind, la­ge werk­hoog­te.

Met een maxi­ma­le draag­last van 3,6 ki­lo is de kop van het sta­tief ge­schikt voor DSLM-ca­me­ra’s.

Om het ge­heel klein te hou­den is de mid­den­ko­lom in twee kor­te, uit­schuif­ba­re stuk­ken op­ge­deeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.