Mont­a­na Wol­ve­ri­ne L-12, in­cl. kop en tas

CHIP FOTO Magazine - - Test: Reisstatieven -

Met een af­me­ting van 47 cen­ti­me­ter en een ge­wicht van zo’n 1,9 ki­lo hoort de Mont­a­na Wol­ve­ri­ne bij de gro­te­re en zwaar­de­re test­kan­di­da­ten. Maar dan is bij wind ook wel een eer­ste­klas sta­bi­li­teit ge­ga­ran­deerd, zelfs bij uit­ge­scho­ven mid­den­ko­lom. De Wol­ve­ri­ne dankt zijn sta­bi­li­teit aan de dia­me­ter van de po­ten en de groot uit­ge­val­len rub­be­ren grip­voetjes. De­ze zijn voor­zien van ge­ïn­te­greer­de spi­kes die je uit kan draai­en wan­neer de grond zacht is. De hoog­waar­di­ge sta­tief­kop is met drie li­bel­len en een 360-gra­den­schaal uit­ge­rust en kan ca­me­ra­uit­rus­tin­gen tot 12 ki­lo dra­gen. Eén van de po­ten is om te bou­wen tot mo­no­pod. Het pak­ket be­vat een tas en ge­reed­schap. Gro­te sta­bi­li­teit, met spi­kes, mo­no­pod, sta­bi­li­teits­ha­ken.

Be­hoor­lijk groot als je met wei­nig ba­ga­ge wil rei­zen.

Met de kor­te mid­den­poot haalt de Mont­a­na Wol­ve­ri­ne een hoog­te van 24 cen­ti­me­ter.

De sta­tief­kop is voor­zien van 360-gra­den­schaal en 3 wa­ter­pas­sen om goed te rich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.