Nee­wer Car­bon Fi­ber 165cm

CHIP FOTO Magazine - - Test: Reisstatieven -

De Nee­wer Car­bon Fi­ber 165cm is het koop­je uit de test. De la­ge prijs van 80 eu­ro was waar­schijn­lijk ook de re­den dat hij ge­du­ren­de de­ze test op Ama­zon.com niet op voor­raad was. De fa­bri­kant geeft een hoog­te van 165 cen­ti­me­ter aan, maar zelf me­ten we in­clu­sief bal­hoofd, een maxi­ma­le werk­hoog­te van 168 cen­ti­me­ter. Maar ook als je fo­to’s van­uit een la­ger per­spec­tief wil ne­men, zit je goed. Met be­hulp van een mee­ge­le­ver­de, kor­te mid­den­ko­lom is het mo­ge­lijk fo­to’s op een hoog­te van 24 cen­ti­me­ter te ma­ken. Je kunt het car­bon­sta­tief om­bou­wen tot mo­no­pod, hij weegt slechts 1,5 ki­lo en heeft een sta­bie­le kop met wa­ter­pas en 360-gra­den­schaal. Min­punt: de tas ruikt enigs­zins on­aan­ge­naam. Sta­biel met in­ge­scho­ven mid­den­ko­lom, in­cl. mo­no­pod, goed­koop.

Tas met on­aan­ge­na­me geur, geen spi­kes.

Als het no­dig is kun je één van de po­ten re­la­tief een­vou­dig om­bou­wen tot mo­no­pod.

Het bal­hoofd van de Nee­wer is sta­biel en kan vol­gens de fa­bri­kant tot wel 15 ki­lo dra­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.