De EOS 2000D in test en prak­tijk

CHIP FOTO Magazine - - Instap-dslr -

De re­so­lu­tie­ver­ho­ging van 18 naar 24 me­ga­pixel heeft een po­si­tief ef­fect op de scherp­te aan de ran­den. Zo be­reikt de EOS 2000D 1744 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te (lp/bh), bij een mi­ni­ma­le ISO-waar­de. Bij ISO 1600 wor­den nog al­tijd 1631 lp/bh ge­haald, maar van­af ISO 3200 neemt de ge­me­ten re­so­lu­tie plot­se­ling af. Het ruis­fil­ter lijkt dan te dras­tisch in te grij­pen. De ge­me­ten hoe­veel­heid ruis komt over­een met die van de ou­de­re EOS 1300D. Met het oog op de ho­ge­re sen­sor­re­so­lu­tie is dat in prin­ci­pe goed nieuws. Kleur­ruis treedt pas op van­af ISO 1600 en neemt van­af ISO 3200 dui­de­lijk toe. Wat be­treft de­tails, lijkt het ruis­fil­ter staps­ge­wijs van­af ISO 800 in te grij­pen, en van­af ISO 3200 nog veel meer.

Dat is ook wat we tij­dens on­ze vi­su­e­le con­tro­le con­sta­teer­den.

Ca­non 2000D met EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III | 59 mm (KB) | f/5 | 1/800 sec. | ISO 100

Ca­non 2000D met EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III | 88 mm (KB) | f/8 | 1/60 sec. | ISO 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.