Nieu­we beurs

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Clas­sicsNL pro­fi­leert zich als dé nieu­we beurs voor klas­sie­ke au­to’s. Na een suc­ces­vol de­buut in 2015 wordt van 28 tot en met 30 ok­to­ber de twee­de edi­tie ge­or­ga­ni­seerd in de WTC Ex­po in Leeu­war­den. Bij Clas­sicsNL ligt de na­druk op de gro­te va­ri­a­tie van klas­sie­kers: au­to’s van uit­een­lo­pen­de mer­ken be­vin­den zich in een staat van goed tot con­cours, zit­ten in ver­schil­len­de prijs­klas­sen en va­ri­ë­ren van ui­terst zeld­zaam tot po­pu­lair.

De beurs­op­per­vlak­te groeit dit jaar van twaalf­dui­zend vier­kan­te me­ter naar acht­tien­dui­zend. De­ze vier­kan­te me­ters zijn ver­deeld over drie hal­len en wor­den ge­vuld door hon­derd­vijf­tig stand­hou­ders, meer dan vijf­tien clubs en ruim drie­hon­derd klas­sie­ke au­to’s.

Het hoofd­the­ma van de beurs is 100 jaar BMW. Het eeuw­feest wordt ge­vierd in sa­men­wer­king met de BMW Klas­sie­ke Au­to­club en er zul­len vijf­tien ico­nen uit de in­druk­wek­ken­de mo­del­his­to­rie van het Bei­er­se merk het cen­tra­le the­map­lein op­luis­te­ren. De BMW 507 en de BMW 326 vor­men slechts een greep uit de ey­e­cat­chers die u in Leeu­war­den kunt be­kij­ken.

En­tree­kaar­ten zijn voor­af op de web­si­te (www.clas­sicsnl.nl) te be­stel­len voor 11,50 eu­ro en kos­ten 13,50 aan de kas­sa. Clas­sicsNL han­teert gra­tis en­tree voor kin­de­ren tot en met 12 jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.