Wel­kom in Zou­te

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Het plaats­je Zou­te ligt aan de Bel­gi­sche kunst, op een steen­worp af­stand van Zee­land. De­ze bad­plaats staat van 6 tot en met 9 ok­to­ber in het te­ken van prach­ti­ge nieu­we en klas­sie­ke au­to's. Op veer­tien au­to­po­dia op de Kust­laan en het Al­bert­plein pron­ken de nieuw­ste mo­del­len van be­faam­de mer­ken als Bent­ley, Fer­ra­ri en Rolls-Roy­ce. De Zou­te Grand Prix be­staat ver­der uit een con­cours d'élé­gan­ce (za­ter­dag en zon­dag), een vei­ling van op­val­len­de his­to­ri­sche au­to's (vrij­dag­avond) en een ral­ly. Aan de Zou­te Ral­ly ne­men 195 au­to's deel uit de pe­ri­o­de 1920 tot 1965. De GT Tour is een pa­ra­de van ex­clu­sie­ve en mo­der­ne GT's van twin­tig jaar en jon­ger. Op www.zou­te­grand­prix.be zijn kaar­ten te koop voor het con­cours d'élé­gan­ce (25 eu­ro).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.