Succesnummer

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage - Tekst: Jür­gen Gas­seb­ner • Fo­to’s: Uwe Fi­scher

Al 50 jaar staat de BMW 02-reeks voor spor­ti­vi­teit, prak­tisch ge­bruiks­ge­mak en com­fort. Juist die as­pec­ten ken­mer­ken het ju­bi­le­ren­de merk tot op de dag van van­daag. We vie­ren het feest­je mee met zes ver­schil­len­de 02’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.