BMW 2002 tii

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; mech. brand­stofin­spui­ting (Ku­gel­fi­scher PL 04); bo­ring x slag: 89 x 80 mm; ci­lin­der­in­houd: 1990 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,5 : 1; max. ver­mo­gen: 96 kW / 130 pk bij 5800 tpm; max. kop­pel: 178 Nm bij 4500 tpm; hand­ge­scha­kel­de vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met schuin­ge­plaatste ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 165 HR 13; wie­len v/a: 5 J x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4230/1590/1410 mm; wiel­ba­sis: 2500 mm; spoor­breed­te v/a: 1342 / 1342 mm; leeg­ge­wicht: 1010 kg; tank­in­houd: 46 l (van­af 1973: 50 l); ge­bouwd van 1971 tot 1975, pro­duc­tie­aan­tal: 38.703.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 9,4 sec.; top­snel­heid: 190 km/h; ver­bruik: 13,0 l/100 km (1 : 7,7).

Een ele­gant ui­ter­lijk dank­zij een ri­an­te hoe­veel­heid chroom en me­tal­lic lak.

Uit een ci­lin­der­in­houd van 1766 cc haalt de M10-vier­ci­lin­der 90 pk.

De aan­trek­ke­lij­ke BMW 02-reeks kop­pel­de ge­bruiks­ge­mak aan dy­na­mi­sche

rij­ei­gen­schap­pen en een scher­pe prijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.