BMW 2002 Ca­bri­o­let

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur (So­lex 40 PDSI); bo­ring x slag: 89 x 80 mm; ci­lin­der­in­houd: 1990 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,5 : 1; max. ver­mo­gen: 74 kW / 100 pk bij 5500 tpm; max. kop­pel: 157 Nm bij 3500 tpm; hand­ge­scha­kel­de vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met schuin­ge­plaatste ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 165 SR 13; wie­len v/a: 4,5 J x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4230/1590/1380 mm; wiel­ba­sis: 2500 mm; spoor­breed­te v/a: 1342 / 1342 mm; leeg­ge­wicht: 1040 kg; tank­in­houd: 46 l (van­af 1973: 50 l); ge­bouwd van 1971 tot 1976, pro­duc­tie­aan­tal: 2517 (in­cl. 200 Voll­ca­bri­o­lets). Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 12,5 sec.; top­snel­heid: 173 km/h; ver­bruik: 12,5 l/100 km (1 : 8,0).

De mo­de uit de la­te ja­ren zes­tig is in de BMW 1600 Ca­bri­o­let nog te­rug

te vin­den in de vorm­ge­ving en de

ma­te­ri­aal­keu­ze.

Het mid­del­ste dak­ge­deel­te van de 2002 Ca­bri­o­let kan na een paar han­de­lin­gen wor­den op­ge­tild en in de kof­fer­bak op­ge­bor­gen.

De twee­li­ter M10 in de 2002 ver­schilt ui­ter­lijk nau­we­lijks van de 1600-mo­tor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.