BMW 2002 tur­bo

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; wa­ter­ge­koeld; mech. brand­stofin­spui­ting (Ku­gel­fi­scher PL 04); tur­bo (KKK BLD); bo­ring x slag: 89 x 80 mm; ci­lin­der­in­houd: 1990 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 6,9 : 1; max. ver­mo­gen: 125 kW / 170 pk bij 5800 tpm; max. kop­pel: 240 Nm bij 4000 tpm; hand­ge­scha­kel­de vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met schuin­ge­plaatste ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a:185/70 HR 13; wie­len v/a: 6 J x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4220/1620/1410 mm; wiel­ba­sis: 2500 mm; spoor­breed­te v/a: 1375 / 1362 mm; leeg­ge­wicht: 1080 kg; tank­in­houd: 70 l; ge­bouwd van 1973 tot 1974; pro­duc­tie­aan­tal: 1672. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 6,9 sec.; top­snel­heid: 211 km/h; ver­bruik: 14,5 l/100 km (1 : 6,9).

De 170 pk ster­ke 2002 tur­bo was in­der­tijd de eer­ste Duit­se pro­duc­tie­au­to met een tur­bo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.