Con­clu­sie

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Het be­grip 'le­gen­de' is al zó vaak on­te­recht ge­bruikt dat we het bij­na niet meer dur­ven op te schrij­ven, maar toch is die term in het ge­val van de BMW 02-reeks meer dan te­recht. De ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen bie­den nog al­tijd veel rij­ple­zier en be­zor­gen de au­to­sport­lief­heb­ber kip­pen­vel bij het te­rug­den­ken aan de hoog­tij­da­gen van de M10-vier­ci­lin­der. Maar niet al­leen de M10-mo­tor was le­gen­da­risch. De con­struc­tie van de BMW 02 bood veel va­ri­a­tie­mo­ge­lijk­he­den en dat wordt dui­de­lijk als we naar de ve­le car­ros­se­rie­va­ri­an­ten kij­ken. Of het nu gaat om de se­dan, de Ca­bri­o­let, de ca­brio met rol­beu­gel, de tou­ring of de Frua Coupé: er zit geen le­lij­ke tus­sen. Geen won­der dat de BMW’s uit de 02-reeks zo po­pu­lair zijn bij klas­sie­ker­fans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.