Fiat 1500 L (1962)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur (We­ber 34 DCDH); bo­ring x slag: 77,0 x 79,5 mm; ci­lin­der­in­houd: 1481 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max.ver­mo­gen: 50 kW / 67 pk bij 5400 tpm; max. kop­pel: 120 Nm bij 3200 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (pook aan stuur­ko­lom); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, spoor­stan­gen, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de­ar­men, se­mi­el­lip­ti­sche blad­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; worm­en­rol­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 5.90 S 14.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4485 / 1620 / 1470 mm; wiel­ba­sis: 2650 mm; spoor­breed­te v/a: 1345 / 1307 mm; leeg­ge­wicht: 1208 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1608 kg; tank­in­houd: 60 l.; ge­bouwd van 1962­1967; pro­duc­tie­aan­tal: n.n.b. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0­100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 140 km/h; ver­bruik: ca. 9,5 l/100 km (1 : 10,5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.