Fiat 2300 Fa­mi­li­a­re (1965)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; zes­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 re­gis­ter­car­bu­ra­teur (We­ber 28/36 DCD3); bo­ring x slag: 78,0 x 79,5 mm; ci­lin­der­in­houd: 2279 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max.ver­mo­gen: 77 kW / 105 pk bij 5300 tpm; max. kop­pel: 192 Nm bij 3000 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (pook aan stuur­ko­lom) met elek­tri­sche over­dri­ve (Lay­cock de Nor­man­vil­le, opt.); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren en twee­de­li­ge ach­ter­klep; v: dub­be­le draag­ar­men, spoor­stan­gen, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de­ar­men, se­miel­lip­ti­sche blad­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; worm­en­rol­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 6.40 S 14.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4485 / 1620 / 1485 mm; wiel­ba­sis: 2650 mm; spoor­breed­te v/a: 1345 / 1307 mm; leeg­ge­wicht: 1290 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1690 kg; tank­in­houd: 60 l.; ge­bouwd van 1961­1968; pro­duc­tie­aan­tal: n.n.b.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0­100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 160 km/h; ver­bruik: ca. 12,0 l/100 km (1 : 8,5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.