Buick Esta­te Wa­gon (1972)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; V8, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 cen­tra­le nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 vier­poorts car­bu­ra­teur (Ro­ches­ter); bo­ring x slag: 109,5 x 99,1 mm; ci­lin­der­in­houd: 7468 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,5 : 1; max. ver­mo­gen: 167 kW / 228 pk bij 4000 tpm; max. kop­pel: 488 Nm bij 2600 tpm; drie­traps au­to­maat (Hy­dra­ma­tic, keu­ze­hen­del aan stuur­ko­lom); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: draag­ar­men, re­ac­tie-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; a: star­re as, half-el­lip­ti­sche blad­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 235/75 R 15.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 5779 / 2032 / 1450 mm; wiel­ba­sis: 3226 mm; spoor­breed­te v/a: 1615 / 1626 mm; leeg­ge­wicht: 2320 kg; tank­in­houd: 87 l; ge­bouwd van 1971-1976; pro­duc­tie­aan­tal: 172.000 (uit­slui­tend bouw­jaar 1972).

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 11,5 sec.; top­snel­heid: 183 km/h; ver­bruik: 22,3 l/100 km (1 : 4,5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.