Boer en schaat­ser

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Re­gi­nald Kruger is beel­dend kun­ste­naar, maar in zijn pin­da­kaas­ja­ren wil­de hij de baas van de Por­sche-fa­briek wor­den. Op tien­ja­ri­ge leef­tijd schreef hij zelfs brie­ven naar Fer­di­nand Por­sche waar­in hij zijn voor­ne­men deel­de. En hij kreeg ant­woord. Te­gen­woor­dig werkt Re­gi­nald niet bij Por­sche, maar hij be­nut wel zijn pas­sie voor het merk. Met verf, air­brush en fo­to­gra­fie maak­te hij het kunst­werk Art­work 901 dat op alu­mi­ni­um wordt ge­print. Het is een woes­te men­ge­ling van fel­le kleu­ren, span­nen­de vor­men en bo­ven­al heel veel Por­sche-af­beel­din­gen. Het enorm gro­te kunst­werk is twee me­ter hoog en te be­won­de­ren bij Por­sche Clas­sicMas­ter in Roo­sen­daal. Een deel van de op­brengst van de ver­koop gaat naar stich­ting Right to Play.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.