Gi­uliet­tas

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

In de web­shop van Al­fa Ro­meo kun je de stan­daard po­lo’s, pa­ra­plu’s en pet­ten met het em­bleem van het merk ko­pen. De mooi­ste spul­len vind je ech­ter op de web­pa­gi­na ge­la­beld ‘He­ri­ta­ge’, zo­als de­ze don­ker­brui­ne tas van kalfs­leer. De bin­nen­kant is fel­rood en be­kleed met een mix van ka­toen en can­vas. Je ziet de­ze stof van de bui­ten­kant door de vijf ho­ri­zon­ta­le ope­nin­gen aan de zij­kant. De an­de­re zij­kant is ge­woon dicht. Je opent de tas met de dub­be­le rits en bin­nen­in vind je aan de ene kant een op­berg­vak met een rits en aan de an­de­re kant twee klei­ne open vak­jes. De­ze kost­ba­re kalfs­le­ren tas is 52 cen­ti­me­ter lang, 21 cen­ti­me­ter breed en 30 cen­ti­me­ter hoog en vol­doet aan de hand­ba­ga­ge­re­gels van Ali­ta­lia en an­de­re lucht­vaart­maat­schap­pij­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.