Plak je iPho­ne in je au­to

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

De No­dus Shell Ca­se be­staat niet al­leen uit een le­ren hoes­je voor je iPho­ne 6s of SE, je krijgt er ook een op­hang­sys­teem bij. Dit sys­teem werkt met een vier­kan­te mag­neet die zo klein is als een snoep­je. Je plakt de mag­neet waar je wilt, bij­voor­beeld op het dash­board in je au­to. Ver­vol­gens plaats je je iPho­ne in het hoes­je en maak je die over­al vast. Bij het hoes­je wordt een mag­neet ge­le­verd en voor twee ex­tra be­ves­ti­gings­pun­ten be­taal je 24 eu­ro. Je hoeft je geen zor­gen te ma­ken dat de mag­neet de draad­lo­ze ver­bin­din­gen van de iPho­ne ver­stoort, want het hoes­je is er­op ge­bouwd om je toe­stel af te scher­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.