Olie en azijn

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Het ge­bruik van olijf­olie is ner­gens po­pu­lair­der dan in de lan­den rond de Mid­del­land­se Zee. Wie slim is, koopt op va­kan­tie een heer­lij­ke olie en schenkt ’m thuis over in de­ze fraaie fles van Ri­viera Mai­son. De mul­ti­func­ti­o­ne­le fles is te ge­brui­ken voor olie en azijn. Voor het ver­voer van de olie van­uit de Me­di­ter­raan naar Ne­der­land is het han­dig als je met de au­to op va­kan­tie bent. Al heb­ben wij ook wel eens ge­vlo­gen met een fles olijf­olie in de hand­ba­ga­ge. Over het feit dat het een vloei­stof is, de­den de Ita­li­aan­se dou­a­niers niet moei­lijk: “Me­neer, dat ziet u ver­keerd. Dit is geen vloei­stof, dit is olijf­olie.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.