Pui­ke pet

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

De pet is een van ’s we­relds beste uit­vin­din­gen. Niet al­leen be­schermt hij je ogen te­gen fel zon­licht, hij voor­komt ook dat je ka­len­de knar ver­brandt tij­dens een ca­bri­o­rit. Ook bij slecht weer is een pet ide­aal, want dan ko­men er geen re­gen­drup­pels op je bril­len­gla­zen. Bo­ven­dien zie je er stoer uit met een pet, mits het de­sign mee­werkt. Daar­om kie­zen we de­ze grij­ze Ni­ke-pet met het grow­ler-em­bleem van Ja­gu­ar op de voor­kant – op­val­lend maar sub­tiel. De pet is ul­tra­licht en ver­stel­baar met klit­ten­band. Dank­zij de ade­men­de stof houdt hij je hoofd koel en droog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.