Aan­dachts­pun­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

On­der­de­len Met de on­der­de­len voor de tech­niek zit het wel goed, maar de car­ros­se­rie­de­len vor­men een pro­bleem. Er zijn schan­da­lig wei­nig lief­heb­bers van de Be-1 te vin­den op het in­ter­net, om van een ech­te club waar je aan kunt klop­pen voor tips en adres­sen nog maar te zwij­gen. Ei­ge­na­ren van een Pao kun­nen ten­min­ste nog om raad vra­gen op het Pao-fo­rum van de Brit­se Mi­cra Sports Club. Roest in de dor­pels en op het me­ta­len plaat­werk. Roest bij het fra­me van het vouw­dak.

Dis­tri­bu­tie­riem en wa­ter­pomp.

Ach­ter­in de Pao kun je heel be­hoor­lijk zit­ten. In de­ze tas­sen berg je de cas­set­te­band­jes op.

De zicht­ba­re schar­nie­ren en de rib­bels in de pa­ne­len zijn ty­pe­rend voor de Pao.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.