Daimler Double-Six Van­den Plas (1973)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Als Mercedes werd uit­ge­daagd door Ja­gu­ar, was dat een ga­ran­tie voor sen­sa­tie. In 1972 in­tro­du­ceer­de Ja­gu­ar met de XJ12 de op dat mo­ment eni­ge se­dan met een twaalf­ci­lin­der mo­tor. Mercedes ont­hul­de in dat­zelf­de jaar de W116, wat een mijl­paal was in de geschiedenis van het merk. Wat Ja­gu­ar en Mercedes lie­ten zien, was het beste dat op tech­nisch en pres­ta­tie­ge­bied mo­ge­lijk was. De soe­ve­rei­ne rij­ei­gen­schap­pen wer­den ge­com­bi­neerd met on­ge­kend veel com­fort. Bei­de mer­ken de­den niet voor el­kaar on­der.

Sta­kin­gen

Toen de Ja­gu­ar XJ6 in 1968 werd ge­pre­sen­teerd, was het een van de meest luxe au­to’s op de markt. Ei­gen­lijk was er geen au­to waar­mee hij zich niet kon me­ten. De pers be­ju­bel­de de uit­ste­ken­de rij­ei­gen­schap­pen en het sen­sa­ti­o­neel la­ge ge­luids­ni­veau: je hoor­de de zes­ci­lin­der lijn­mo­tor niet en ook de rij­ge­lui­den wer­den keu­rig ge­dempt. Toen Mercedes vier jaar la­ter de nieu­we S-klas­se (W116) op de markt bracht, re­a­geer­de Ja­gu­ar met­een. De XJ kreeg een sen­sa­ti­o­ne­le mo­tor: een V12 met 250 pk, waar­mee hij de acht­ci­lin­der van de Mercedes de baas was. De V8 uit Stuttg­art kwam na­me­lijk niet ver­der dan 225 pk. Ove­ri­gens was de 450 SEL daar­mee nog al­tijd een van de sterkst ge­mo­to­ri­seer­de au­to’s uit zijn tijd, dus je hoef­de be­slist geen min­der­waar­dig­heids­com­plex te heb­ben in de­ze au­to. Bo­ven­dien was het de tijd van de sta­kin­gen in En­ge­land. De fa­briek van Bri­tish Ley­land in Bir­ming­ham lag zo vaak stil dat de XJ12 op de weg een ui­terst zeld­za­me ver­schij­ning bleef. Aan­drij­ving ben­zi­ne; V12, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as per ci­lin­der­bank, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 4 car­bu­ra­teurs (Strom­berg 175 CD SE); bo­ring x slag: 90,0 x 70,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 5343 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max. ver­mo­gen: 184 kW / 250 pk bij 6000 tpm; max. kop­pel: 407 Nm bij 3500 tpm; drie­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del op mid­den­tun­nel); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: draag­ar­men, ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 205/70 R 15; wie­len: 6 x 15. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4915 / 1768 / 1342 mm; wiel­ba­sis: 2865 mm; spoor­breed­te v/a: 1473 / 1488 mm; leeg­ge­wicht: 1875 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: n.n.b.; tank­in­houd: 2 x 45,5 l; ge­bouwd van 1972-1973; pro­duc­tie­aan­tal: 342 (waar­van 5 links­ge­s­tuur­de).

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 8,1 sec.; top­snel­heid: 225 km/h; ver­bruik: ca. 20 l/100 km (1 : 5,0).

De V12 is met zijn vier car­bu­ra­teurs geen toon­beeld van op­ge­ruimd­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.