Mercedes 450 SEL 6.9 (1975)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; V8, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as per ci­lin­der­bank, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; me­cha­ni­sche brand­stofin­spui­ting (Bosch K-Je­tro­nic); bo­ring x slag: 107,0 x 95,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 6834 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max. ver­mo­gen: 210 kW / 286 pk bij 4250 tpm; max. kop­pel: 549 Nm bij 3000 tpm; drie­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del op mid­den­tun­nel); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, hy­dro­pneu­ma­ti­sche veer-/dem­pe­r­ele­men­ten, sta­bi­li­sa­tor; a: dia­go­naal pen­del-as, hy­dro­pneu­ma­ti­sche veer-/ dem­pe­r­ele­men­ten, sta­bi­li­sa­tor; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 215/70 R 14; wie­len: 6,5 x 14.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 5060 / 1870 / 1410 mm; wiel­ba­sis: 2960 mm; spoor­breed­te v/a: 1521 / 1505 mm; leeg­ge­wicht: 1935 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 2420 kg; tank­in­houd: 96 l; ge­bouwd van 1975-1980; pro­duc­tie­aan­tal: 7380.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 7,4 sec.; top­snel­heid: 225 km/h; ver­bruik: ca. 19,0 l/100 km (1 : 5,3).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.