Dub­bel Daimler

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Cu­ri­eu­ze con­struc­tie: Daimler(-Benz) en Daimler van Ja­gu­ar be­staan naast el­kaar. Dat zit zo: de Brit­se tech­neut, uit­vin­der en za­ken­man Fre­de­rick Simms was be­vriend met Gott­lieb Daimler en ver­gaar­de in 1891 de li­cen­tie om Daimler-mo­to­ren te bou­wen en te ver­ko­pen. De Daimler Mo­tor Com­pa­ny Li­mi­ted in Coven­try werd de hof­le­ve­ran­cier voor het Brit­se ko­nings­huis en ge­bruik­te ei­gen­zin­ni­ge tech­nie­ken zo­als de Knightmo­tor en de zelf­scha­ke­len­de ver­snel­lings­bak. In 1960 werd de Brit­se Daimler ver­kocht aan Ja­gu­ar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.